Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού"

pdfΚείμενο διακήρυξης (ΨΑΜΥΙ5Ζ-ΜΓΨ)

pdfΠερίληψη διακήρυξης (ΨΨ9ΣΙ5Ζ-ΛΚΔ)

pdfΔιόρθωση συντελεστών διαγωνισμού (6ΞΑΕΙ5Ζ-Ξ6Ψ)

pdfΣυμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις