Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Πολυτεχνείο Κρήτης
2021
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
2021
Πάντειο Πανεπιστήμιο
2021
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
2020
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
2020
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
2020
Σχολή Ικάρων
2020
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
2020
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
2020
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2020
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
2019
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
2019
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
2019
Πανεπιστήμιο Κρήτης
2019
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2019
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
2019
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2019
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2019
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2019
ΤΕΙ Ηπείρου
2018