Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Τα δεδομένα (αναφέρονται σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος) που συλλέχθηκαν, ομαδοποιήθηκαν ανά επίπεδο αναφοράς (ίδρυμα, τμήμα, πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών) και ανά θεματική κατηγορία, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ίδρυμα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Προγράμματα Σπουδών, τη γεωγραφική κατανομή και χωροταξία του Ιδρύματος, τους φοιτητές και το ανθρώπινο δυναμικό.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στοιχεία για τους εργαζομένους στις διάφορες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις και τις δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ του Ιδρύματος.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στοιχεία για τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τις βιβλιοθήκες, τις λοιπές εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες από το Ίδρυμα ψηφιακές υπηρεσίες.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στοιχεία για την ερευνητική δραστηριότητα και την παραγωγή και αναγνώριση ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Στοιχεία για τη σίτιση, τη στέγαση, τις υπηρεσίες υγείας, τις υποτροφίες και τη συμβουλευτική φοιτητών.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Στοιχεία για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις του Ιδρύματος.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ) Στοιχεία για την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, τις διαδικασίες παρακολούθησης αποφοίτων, τις διαδικασίες αποτύπωσης της γνώμης των φοιτητών, τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ποιότητας και τα πληροφοριακά συστήματα των ΜΟΔΙΠ.
Τμήμα
 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα Προγράμματα Σπουδών και τις διδακτορικές διατριβές του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Αναλυτικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία για τις χρηματοδοτήσεις και τις δαπάνες του Τμήματος.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στοιχεία για τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τις βιβλιοθήκες, τις λοιπές εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες από το Τμήμα ψηφιακές υπηρεσίες.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στοιχεία για την ερευνητική δραστηριότητα και την παραγωγή και αναγνώριση ερευνητικού έργου του Τμήματος.
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ Γενικά στοιχεία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (πιστωτικές μονάδες, ίδρυση, αναμόρφωση, γλώσσα προσφερόμενων μαθημάτων κ.α.).
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Στοιχεία για την οργάνωση των σπουδών (δομή και πλήθος μαθημάτων, υποχρεώσεις φοιτητών κ.α.).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ Στοιχεία για την ηλεκτρονική τάξη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Στοιχεία για τη διαδικασία πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΠΣ Στοιχεία για τους συμμετέχοντες στο σχεδιασμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Αναλυτικά στοιχεία για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Αναλυτικά στοιχεία του φοιτητικού πληθυσμού του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ) Στοιχεία για τους φοιτητές ΑμεΑ του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ) Στοιχεία για την κινητικότητα των φοιτητών (ERASMUS, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές).
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) Αναλυτικά στοιχεία για τους αποφοίτους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ) Αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) Αναλυτικά στοιχεία για την απορρόφηση των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην αγορά εργασίας.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΜΣ Γενικά στοιχεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ίδρυση, αναμόρφωση, γλώσσα προσφερόμενων μαθημάτων κ.α.).
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Στοιχεία για την οργάνωση των σπουδών (δομή και πλήθος μαθημάτων, υποχρεώσεις φοιτητών κ.α.).
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΣ Γενικά στοιχεία για το Πρόγραμμα Διδακτορικών σπουδών, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους απονεμηθέντες τίτλους.