Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ιχνηλάτηση αποφοίτων αναφέρεται στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την ανώτατη εκπαίδευση, συνήθως σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με την κατάσταση απασχόλησης των αποφοίτων, τις θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν, τους μισθούς, τις επιδιώξεις περαιτέρω εκπαίδευσης, άλλες σχετικές μετρήσεις και την αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία της ιχνηλάτησης αποφοίτων μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή ανωνυμοποιημένων δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση, τη φορολογία, τον πληθυσμό και την κοινωνική ασφάλιση. Επίσης μπορεί να γίνεται μέσω της ανάπτυξης διαχρονικών σχετικών ερευνών, δίνοντας την δυνατότητα σε αρμόδιους δημόσιους φορείς κάθε χώρας να συνδέουν (ανώνυμα) στοιχεία από διαφορετικές πηγές και να διαμορφώνουν μια πιο σύνθετη εικόνα της εξέλιξης των αποφοίτων. Η παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων γίνεται δηλαδή και μέσω σύγκρισης δεδομένων αποφοίτων ή συγκεκριμένων κατηγοριών αποφοίτων μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων στο χρόνο, τα οποία συλλέγονται μέσω διοικητικών διαδικασιών (φοιτητολόγιο) ή ερευνών (surveys).

Μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης, παρέχονται σημαντικές πληροφορίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους εκπαιδευτικούς αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές, βοηθώντας τόσο στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και στην προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο της ΕΘΑΑΕ πατώντας εδώ.