Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νοσηλευτικής
ΠΠΣ - Νοσηλευτικής
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΠΣ - Μηχανολόγων Μηχανικών
2023
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Γεωπονίας
ΠΠΣ - Γεωπονίας
2023
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
ΠΠΣ - Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
2023
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Νοσηλευτικής
ΠΠΣ - Νοσηλευτικής
2023
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λογοθεραπείας
ΠΠΣ - Λογοθεραπείας
2023
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΠΠΣ - Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
2023
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πολιτικής Επιστήμης
ΠΠΣ - Πολιτικής Επιστήμης
2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Χημικών Μηχανικών (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος)
ΠΠΣ - Χημικών Μηχανικών (πρώην Μηχανικών Περιβάλλοντος)
2023
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογίας
ΠΠΣ - Εισαγωγική κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών
2023
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεολογίας
ΠΠΣ - Θεολογίας
2023
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (πρώην Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας)
ΠΠΣ - Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (πρωήν Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας)
2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΠΣ - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (πρώην Σλαβικών Σπουδών)
ΠΠΣ - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
2023
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΠΣ - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2023
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Φυσικοθεραπείας
ΠΠΣ - Φυσικοθεραπείας
2023
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
ΠΠΣ - Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
2023
Πανεπιστήμιο Πατρών
Βιολογίας
ΠΠΣ - Βιολογίας
2023
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΠΣ - Κοινωνικής Πολιτικής
2023