Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιατρικής
ΠΠΣ - Ιατρικής
2024
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ψυχολογίας (νέο)
ΠΠΣ - Ψυχολογίας (νέο)
2024
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μουσικών Σπουδών
ΠΠΣ - Μουσικών Σπουδών
2024
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
ΠΠΣ - Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΠΣ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
2023
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πολιτικών Μηχανικών
ΠΠΣ - Πολιτικών Μηχανικών
2023
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΠΣ - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΠΠΣ - Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΠΣ - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΠΠΣ - Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (πρώην Κοινωνικής Θεολογίας)
ΠΠΣ - Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (πρώην Κοινωνικής Θεολογίας)
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Μαιευτικής
ΠΠΣ - Μαιευτικής
2023
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γεωπονίας
ΠΠΣ - Γεωπονίας
2023
Πολυτεχνείο Κρήτης
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΠΠΣ - Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
2023
 
Πολυτεχνείο Κρήτης
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΠΣ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
2023
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιατρικής
ΠΠΣ - Ιατρικής (ΞΠΣ)
2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
ΠΠΣ - Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
2023
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ψυχολογίας
ΠΠΣ - Ψυχολογίας
2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τεχνών Ήχου και Εικόνας
ΠΠΣ - Τεχνών Ήχου και Εικόνας
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
ΠΠΣ - Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
2023