Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΠΣ - Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
2022
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
ΠΠΣ - Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
2022
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΠΣ - Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2022
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
ΠΠΣ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΠΣ - Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2022
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΠΣ - Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2022
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Στρατιωτικών Επιστημών
ΠΠΣ - Στρατιωτικών Επιστημών
2022
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΠΣ - Αγροτικής Ανάπτυξης
2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
2022
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
ΠΠΣ - Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
2022
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
ΠΠΣ - Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΠΠΣ - Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
2022
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΠΠΣ - Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
2022
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
ΠΠΣ - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτηνιατρική
ΠΠΣ - Κτηνιατρικής
2022
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Ναυτικών Επιστημών
ΠΠΣ - Ναυτικών Επιστημών
2022
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κινηματογράφου
ΠΠΣ - Κινηματογράφου
2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολιτικών Επιστημών
ΠΠΣ - Πολιτικών Επιστημών
2022
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΠΣ - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2022