Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΠΣ - Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2021
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών)
ΠΠΣ - Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών)
2021
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οικονομικών Επιστημών
ΠΠΣ - Οικονομικών Επιστημών
2021
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΠΠΣ - Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
2021
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
ΠΠΣ - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιατρική
ΠΠΣ - Ιατρικής
2020
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
ΠΠΣ - Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
2020
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
ΠΠΣ - Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
2020
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2020
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
ΠΠΣ - Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
2020
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
ΠΠΣ - Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
2020
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πληροφορικής
ΠΠΣ - Πληροφορικής
2020
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολιτικής Επιστήμης
ΠΠΣ - Πολιτικής Επιστήμης
2020
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κτηνιατρικής
ΠΠΣ - Κτηνιατρικής
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικών Επιστημών
ΠΠΣ - Οικονομικών Επιστημών
2020
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών)
ΠΠΣ - Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (πρώην Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών)
2020
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οικονομικών Επιστημών
ΠΠΣ - Οικονομικών Επιστημών
2020
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΠΠΣ - Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
2020
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
ΠΠΣ - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
2020
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κοινωνιολογίας
ΠΠΣ - Κοινωνιολογίας
2020