Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΠΠΣ - Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Βιοϊατρικών Επιστημών
ΠΠΣ - Βιοϊατρικών Επιστημών
2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
ΠΠΣ - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
2023
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΠΠΣ - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2023
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΠΣ - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2023
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Νοσηλευτικής
ΠΠΣ - Νοσηλευτικής
2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Μηχανικών Βιοϊατρικής
ΠΠΣ - Μηχανικών Βιοϊατρικής (5ετούς φοίτησης)
2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
ΠΠΣ - Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
2023
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φιλοσοφίας (πρώην Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας)
ΠΠΣ - Φιλοσοφίας
2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Περιβάλλοντος
ΠΠΣ - Περιβάλλοντος
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Πολιτικών Μηχανικών
ΠΠΣ - Πολιτικών Μηχανικών
2023
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΠΣ - Μηχανολόγων Μηχανικών
2023
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΠΠΣ - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφίας
ΠΠΣ - Φιλοσοφίας
2023
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
ΠΠΣ - Πληροφοριακά Συστήματα
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Χημείας
ΠΠΣ - Χημείας
2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΠΣ - Μηχανολόγων Μηχανικών (5ετούς φοίτησης)
2023
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΠΠΣ - Μηχανικών Περιβάλλοντος
2023
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΠΣ - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2023
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κοινωνιολογίας
ΠΠΣ - Κοινωνιολογίας
2023