Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
ΠΠΣ - Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΠΣ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2020
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
ΠΠΣ - Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
2020
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιοτεχνολογίας
ΠΠΣ - Βιοτεχνολογίας
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελληνικής Φιλολογίας
ΠΠΣ - Ελληνικής Φιλολογίας
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΠΣ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ιστορίας και Εθνολογίας
ΠΠΣ - Ιστορίας και Εθνολογίας
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΠΠΣ - Μηχανικών Περιβάλλοντος
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
ΠΠΣ - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
ΠΠΣ - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πολιτικών Μηχανικών
ΠΠΣ - Πολιτικών Μηχανικών
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιολογίας
ΠΠΣ - Βιολογίας
2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΠΠΣ - Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΠΠΣ - Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιατρική Σχολή
ΠΠΣ - Ιατρικής
2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΠΠΣ - Ιστορίας και Αρχαιολογίας
2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαθηματικών
ΠΠΣ - Μαθηματικών
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μουσικών Σπουδών
ΠΠΣ - Μουσικών Σπουδών
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νοσηλευτικής
ΠΠΣ - Νοσηλευτικής
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΠΠΣ - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
2019