Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΠΠΣ - Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωλογίας
ΠΠΣ - Γεωλογίας
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδοντιατρική
ΠΠΣ - Οδοντιατρικής
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΠΣ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεατρικών Σπουδών
ΠΠΣ - Θεατρικών Σπουδών
2021
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πληροφορικής
ΠΠΣ - Πληροφορικής
2021
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
ΠΠΣ - Πληροφορικής
2021
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χημείας
ΠΠΣ - Χημείας
2021
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
ΠΠΣ - Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οικονομικών Επιστημών
ΠΠΣ - Οικονομικών Επιστημών
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
ΠΠΣ - Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορικής
ΠΠΣ - Πληροφορικής
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΠΣ - Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΠΣ - Μηχανολόγων Μηχανικών
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΠΣ - Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΠΠΣ - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2021
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΠΣ - Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
2021
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
ΠΠΣ - Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
2021
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πληροφορικής
ΠΠΣ - Πληροφορικής
2021