Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
ΠΠΣ - Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΠΣ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2020
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιατρική Σχολή
ΠΠΣ - ΞΠΣ Ιατρικής
2021
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
ΠΠΣ - Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
2020
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιοτεχνολογίας
ΠΠΣ - Βιοτεχνολογίας
2020
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
ΠΠΣ - Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ελληνικής Φιλολογίας
ΠΠΣ - Ελληνικής Φιλολογίας
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΠΣ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΠΠΣ - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ιστορίας και Εθνολογίας
ΠΠΣ - Ιστορίας και Εθνολογίας
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΠΠΣ - Μηχανικών Περιβάλλοντος
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
ΠΠΣ - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
ΠΠΣ - Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νομικής
-
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Οικονομικών Επιστημών
ΠΠΣ - Οικονομικών Επιστημών
2020
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πολιτικών Μηχανικών
ΠΠΣ - Πολιτικών Μηχανικών
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιολογίας
ΠΠΣ - Βιολογίας
2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΠΠΣ - Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
ΠΠΣ - Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
2020
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιατρική Σχολή
ΠΠΣ - Ιατρικής
2019