Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
ΠΠΣ - Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιολογίας
ΠΠΣ - Βιολογίας
2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
ΠΠΣ - Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΠΠΣ - Ιστορίας και Αρχαιολογίας
2018
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΠΠΣ - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φυσικής
ΠΠΣ - Φυσικής
2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χημείας
ΠΠΣ - Χημείας
2019
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ψυχολογίας
ΠΠΣ - Ψυχολογίας
2019
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΠΠΣ - Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
2019
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΠΣ - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2019
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικής Επιστήμης
ΠΠΣ - Οικονομικής Επιστήμης
2019
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΠΣ - Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2019
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πληροφορικής
ΠΠΣ - Πληροφορικής
2019
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνιολογίας
ΠΠΣ - Κοινωνιολογίας
2019
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (πρ. Επιστημών της Θάλασσας)
ΠΠΣ - Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (πρ. Επιστημών της Θάλασσας)
2019
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
ΠΠΣ - Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
2019
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστήμης Υπολογιστών
ΠΠΣ - Επιστήμης Υπολογιστών
2019
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φυσικής
ΠΠΣ - Φυσικής
2019
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οικονομικών Επιστημών
ΠΠΣ - Οικονομικών Επιστημών
2019
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γεωλογίας
ΠΠΣ - Γεωλογίας
2019