Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
ΠΠΣ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
2021
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνιολογίας
ΠΠΣ - Κοινωνιολογίας
2021
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2021
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ΠΠΣ - Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεάτρου
ΠΠΣ - Θεάτρου
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Χημικών Μηχανικών
ΠΠΣ - Χημικών Μηχανικών
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φαρμακευτικής
ΠΠΣ - Φαρμακευτικής
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΠΣ - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
ΠΠΣ - Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΠΣ - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2021
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΠΣ - Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
2021
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΠΠΣ - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2021
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
ΠΠΣ - Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
2021
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικής Πολιτικής
ΠΠΣ - Κοινωνικής Πολιτικής
2021
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Σπουδών
ΠΠΣ - Διεθνών και Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Σπουδών
2021
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΠΣ - Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
2021
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φυσικής
ΠΠΣ - Φυσικής
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιατρική Σχολή
ΠΠΣ - Ιατρικής (Ξενόγλωσσο ΠΠΣ)
2021
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
ΠΠΣ - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
2021