Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Πρόγραμμα Έτος έκθεσης 'Εκθεση Απόφαση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΠΣ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
2021
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
ΠΠΣ - Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
ΠΠΣ - Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (πρώην Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης)
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οδοντιατρική Σχολή
ΠΠΣ - Οδοντιατρικής
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομικής
ΠΠΣ - Νομικής
2021
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΠΣ - Μηχανολόγων Μηχανικών
2021
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΠΠΣ - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
2021
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΠΠΣ - Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
2021
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
ΠΠΣ - Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
2021
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεσογειακών Σπουδών
ΠΠΣ - Μεσογειακών Σπουδών
2021
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
ΠΠΣ - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
2021
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΠΣ - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2021
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης (πρώην Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης)
ΠΠΣ - Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης (πρώην Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης)
2021
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2021
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΠΣ - Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
2021
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φιλολογίας
ΠΠΣ - Φιλολογίας
2021
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΠΠΣ - Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
2021
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Εικαστικών Τεχνών
ΠΠΣ - Εικαστικών Τεχνών
2021
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΠΠΣ - Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
ΠΠΣ - Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
2021