Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ένας από τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ είναι η υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ, καθώς και κάθε άλλης διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, μέσω της διάθεσης κατάλληλων δεδομένων.

Hahe Logo new

Για να μεταβείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Πιστοποιήσεων, πατήστε εδώ.