Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το θεσμικό της πλαίσιο, η Αρχή, το 2015 δημιούργησε το “ΟΠΕΣΠ” (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας) το οποίο διαρθρώνεται σε πέντε (5) υποσυστήματα: (α) Δεδομένα ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, (β) Επιχειρηματική Ευφυία (ΒΙ), (γ) Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (δ) Διαχείριση Πιστοποιήσεων και (ε) Εσωτερική Λειτουργία.

Hahe Logo new

Μετά και από την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ), προχώρησε στη μελέτη, τον ορισμό και την τυποποίηση των δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ, τα οποία, συλλέγονται σε ετήσια βάση από την Αρχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να διατίθενται στις επιτροπές πιστοποίησης και αξιολόγησης και να αξιοποιούνται σε κάθε διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.

Για να μεταβείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας, πατήστε εδώ.