Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Το Μητρώο Ιδρυμάτων της ΕΘΑΑΕ αποτελεί την κεντρική εφαρμογή αποθήκευσης και διαχείρισης των στοιχείων των Ιδρυμάτων της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.
 
Στο Μητρώο αποτυπώνεται η δομή κάθε Ιδρύματος και καταχωρούνται όλες οι οντότητες, που το απαρτίζουν, με τα αντίστοιχα πεδία τους.
 
Η υλοποίηση του συστήματος είναι δυναμική και επιτρέπει την δημιουργία και αποθήκευση κάθε τύπου Ιδρύματος (Πανεπιστήμια, ΑΣΕΙ, ΝΠΔΔ, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρίες, Πανεπιστήμια εξωτερικού κ.α.) και κάθε τύπου ακαδημαϊκής ή διοικητικής οντότητας (Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών, ΚΕΔΙΒΙΜ, ΕΠΙ κ.α.).
 
Τα δεδομένα του Μητρώου Ιδρυμάτων τηρούνται από την ΕΘΑΑΕ και ενημερώνονται τακτικά.
 
Το Μητρώο Ιδρυμάτων διαθέτει επίσης διεπαφές διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα της ΕΘΑΑΕ και άλλων φορέων.
 
Προς το παρόν η πρόσβαση στο Μητρώο Ιδρυμάτων είναι δυνατή για χρήστες των ελληνικών ΑΕΙ και του ΥΠΑΙΘΑ.
 
Για να μεταβείτε στο Μητρώο Ιδρυμάτων, πατήστε εδώ.