Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η εγγραφή των μελών του μητρώου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε διαδικτυακή εφαρμογή της Αρχής μέσω της ιστοσελίδας της (experts.ethaae.gr). Τα υποψήφια μέλη του μητρώου συμπληρώνουν αίτηση με τα απαιτούμενα στοιχεία του επιστημονικού και επαγγελματικού τους προφίλ. Η Αρχή ελέγχει τις αιτήσεις και αποστέλλει την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στο υποψήφιο μέλος.

 Picture 1