Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

docxΥπόδειγμα Πρότασης πιστοποίησης ΠΠΣ - 2ος κύκλος πιστοποίησης ΠΠΣ (επαναπιστοποίηση)

docxΥπόδειγμα Πρότασης ΠΜΣ (β’ Πρόσκληση)

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία

docxΥπόδειγμα Έκθεσης Παρακολούθησης Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας / Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

docxΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

pdfΥπόδειγμα Πρότασης Πιστοποίησης Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Αρχική Πιστοποίηση)