Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

 • Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2020

  Αναρτήθηκε η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2020.
 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΠΠΣ

  Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.
 • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης νέων ΠΠΣ σε λειτουργία

  Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματατης χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίησητων νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) με έναρξη λειτουργίας από το ακαδ. έτος 2018-19, που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.
 • Οδηγός Πιστοποίησης

  Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Ιδρυμάτων.
 • Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

  Η Αρχή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, με αποκλειστικό σκοπό τη συγκρότηση επιτροπών ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες της πιστοποίησης, της αξιολόγησης και εν γένει της διασφάλισης ποιότητας.
Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που...

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου κάθε Ιδρύματος, καθώς και για την

Aξιολόγηση Ιδρυμάτων

Aξιολόγηση Ιδρυμάτων

Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, πραγματοποίησε

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Η Αρχή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων- αξιολογητών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το