Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

 • Ανακοίνωση

  Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης αυτονόητα και απερίφραστα καταδικάζει τη νέα οργανωμένη επίθεση στον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, η οποία πλήττει την δημοκρατική παράδοση του Ελληνικού Πανεπιστημίου και μας εκθέτει διεθνώς...
 • Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ με τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

  Δελτίο Τύπου - Επίδοση Ετήσιας Έκθεσης για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019

  Σήμερα, Τρίτη 6-10-2020, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Γεώργιο Στύλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4653/20. Ακολούθως, η Έκθεση υπεβλήθη στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Βασίλη Διγαλάκη και το Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Αποστόλη Δημητρόπουλο.
 • Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019

  Αναρτήθηκε η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019.
 • Η ΕΘΑΑΕ ανοίγει διάλογο με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για καλές πρακτικές σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση και αξιολόγηση των φοιτητών

  Η ΕΘΑΑΕ υλοποίησε ηλεκτρονικό forum για την καταγραφή ιδεών και προτάσεων σχετικά με αξιόπιστους και έγκυρους τρόπους εναλλακτικής εξέτασης των φοιτητών για το τρέχον εξάμηνο, λειτουργώντας ως σημείο συγκέντρωσης καλών πρακτικών και διάχυσης της πληροφορίας.
 • Οδηγός Πιστοποίησης

  Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των Ιδρυμάτων.
 • Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

  Η Αρχή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, με αποκλειστικό σκοπό τη συγκρότηση επιτροπών ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες της πιστοποίησης, της αξιολόγησης και εν γένει της διασφάλισης ποιότητας.
Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που...

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου κάθε Ιδρύματος, καθώς και για την

Aξιολόγηση Ιδρυμάτων

Aξιολόγηση Ιδρυμάτων

Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, πραγματοποίησε

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων

Η Αρχή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων- αξιολογητών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το