Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το ΑΕΙ πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που...

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Πιστοποίηση ΕΣΔΠ

Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου κάθε Ιδρύματος, καθώς και για την

Aξιολόγηση Ιδρυμάτων

Aξιολόγηση Ιδρυμάτων

Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, πραγματοποίησε

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και Φοιτητών

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και Φοιτητών

Η Αρχή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων- αξιολογητών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το