Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4653/2020, όπως ισχύει, η Αρχή καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και Φοιτητών, με αποκλειστικό σκοπό τη συγκρότηση επιτροπών ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες της πιστοποίησης, της αξιολόγησης και εν γένει της διασφάλισης ποιότητας.

Το Μητρώο της Αρχής περιλαμβάνει 4.000 εμπειρογνώμονες και ανανεώνεται διαρκώς με νέες εγγραφές, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνει η Αρχή. Επίσης, εμπλουτίζεται με προτάσεις των ΑΕΙ και των συνεργαζόμενων φορέων.

Για να μεταβείτε στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και Φοιτητών, πατήστε εδώ