Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Διατελέσαντες Πρόεδροι της Αρχής

  • Σπυρίδων Αμούργης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πολιτείας της Καλιφόρνιας (CSU) (10.02.2006 – 28.04.2010 και 29.04.2010 – 17.01.2012)
  • Ευάγγελος Κουφουδάκης – Πετρούσης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Indiana-Perdue (09.10.2012 – 15.09.2014)
  • Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (11.12.2014 – 14.02.2019)
  • Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών (15.02.2019-07.02.2020)

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Πρόεδροι

  • Κωνσταντίνος Μέμος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (18.01.2012 – 17.04.2012)
  • Κλεομένης Οικονόμου, Καθηγητής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας (16.09.2014 – 10.12.2014)

Διατελέσαντες Αντιπρόεδροι

  • Ιωάννης Γεροθανάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  (19.06.2014 – 31.08.2019) και μέλος (01.09.2010 – 18.06.2014)
  • Βασίλειος Τσιάντος, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) (03.09.2015-07.06.2017 και 26.02.2018-07.02.2020)
  • Γεώργιος Ζαλίδης, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (01.10.2019-07.02.2020) και μέλος (3.03.2017-30.09.2019)