Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Γενική Διεύθυνση
Γενική Διευθύντρια Δρ Χριστίνα Μπέστα    
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπυρίδων Ρίζος    
Τμήμα Προγραμματισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Δαπανών Άρης Θεοδωράκος    
Μονάδα Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Βασιλική Γκίνη    
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Επικοινωνίας Γεωργία Κωστοπούλου    
  Χάρις Ροδάκη    
  Ζαχαρούλα Αντωνίου    
  Ερατώ Κωνσταντίνου    
Τμήμα Προμηθειών Χάρις Ροδάκη    
Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ Νικόλας Γεωργιάδης    
Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εφαρμογών και Υποδομών Θεώνη Πετροπούλου    
  Δρ Αθανάσιος Γουδόσης    
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης Δρ Δημήτρης Ράπτης    
  Κωνσταντίνα Σταυροπούλου    
Δ/νση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αικατερίνη Τσαλίκη    
Τμήμα Υποστήριξης Πιστοποιήσεων Ιωάννα Λεράκη    
  Δρ Ιωάννα Γκέργκη    
  Αλέξανδρος Λευθεριώτης    
  Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου    
Τμήμα Διαχείρισης Μητρώου Βασιλική Κυριακούση    
  Αντώνιος Βουκαλίδης    
Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης
Τμήμα Παρακολούθησης και Κατανομής Χρηματοδότησης Δρ Γεώργιος Αθανασίου    
Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμφωνιών ΑΕΙ και Επιδόσεων Νεκτάριος Μακρυδάκης    
Κέντρο Μελετών και Ερευνών
Δρ Ιωάννης Κουκουτσίδης    
Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Δημήτριος Μπουρλετίδης    
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Δρ Λουκάς Ν. Άννινος    
  Δρ Ιωάννης Βήκας    
  Κωνσταντίνος Ζιάζιος    
  Δρ Παναγιώτης Κώτσιος    
  Δρ Μαρία Μπομποτά    
  Θεόδωρος Ντόβας    
  Παναγιώτης Παπαζώτος    
  Δρ Πέτρος Σταυρουλάκης    
  Ιωάννης Συρίμπεης    
  Δρ Μανώλης Χάλαρης    
  Δρ Δημήτριος Χάλκος