Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Γενική Διεύθυνση
Γενική Διευθύντρια Δρ Χριστίνα Μπέστα    
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπυρίδων Ρίζος    
Τμήμα Προγραμματισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Δαπανών Στέλλα Μπαφίλια    
  Αθανασοπούλου Γεωργία    
Τμήμα Προμηθειών Άρης Θεοδωράκος    
Μονάδα Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Βασιλική Γκίνη    
  Ελευθερία Μανωλιάδη    
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Επικοινωνίας Γεωργία Κωστοπούλου    
  Χάρις Ροδάκη    
Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ Νικόλας Γεωργιάδης    
Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εφαρμογών και Υποδομών Αθανάσιος Γουδόσης    
  Θεώνη Πετροπούλου    
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης Δρ Δημήτρης Ράπτης    
Δ/νση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αικατερίνη Τσαλίκη    
Τμήμα Υποστήριξης Πιστοποιήσεων Ιωάννα Λεράκη    
  Δρ Ιωάννα Γκέργκη    
  Δρ. Δέσποινα Γαλάνη    
Κέντρο Μελετών και Ερευνών
Δρ Γεώργιος Αθανασίου    
Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Δημήτριος Μπουρλετίδης    
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Δρ. Λουκάς Ν. Άννινος    
  Δρ. Πέτρος Σταυρουλάκης    
  Μανώλης Χάλαρης    
  Ελευθερία Γκέργκη