Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Γενική Διεύθυνση
Γενική Διευθύντρια Δρ Χριστίνα Μπέστα    
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπυρίδων Ρίζος, MSc    
Τμήμα Προμηθειών Άρης Θεοδωράκος, MSc    
  Χάρις Ροδάκη, MA    
Τμήμα Προγραμματισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμών Στυλιανή Τζουμπάρη MBA    
  Δέσποινα Λαζαρίδου    
Μονάδα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Βασιλική Γκίνη    
Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Χάρις Ροδάκη, MA    
  Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, MA    
Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ Νικόλας Γεωργιάδης    
Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εφαρμογών και Υποδομών Θεώνη Πετροπούλου, MSc    
  Δρ Αθανάσιος Γουδόσης    
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, MA    
Δ/νση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλέξανδρος Λευθεριώτης, MA    
Τμήμα Υποστήριξης Πιστοποιήσεων Παρθενόπη Καϊνού, MSc    
  Δρ Ιωάννα Γκέργκη    
  Δρ Εύχαρις Μάσχα    
Τμήμα Διαχείρισης Μητρώου Ερατώ Κωνσταντίνου, MA    
  Βασιλική Κυριακούση, MSc    
  Αντώνιος Βουκαλίδης    
  Λευκοθέα Παπακώστα, MA    
Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης
   
Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμφωνιών ΑΕΙ και Επιδόσεων Δρ Νεκτάριος Μακρυδάκης    
Κέντρο Μελετών και Ερευνών
   
Τμήμα Επικοινωνίας και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Γεωργία Κωστοπούλου, MA    
Τμήμα Τεκμηρίωσης της Ποιότητας Ιωάννα Λεράκη, MBA    
Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Λυδία Βέρα