Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Γενική Διεύθυνση
Γενική Διευθύντρια Δρ Χριστίνα Μπέστα    
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπυρίδων Ρίζος, MSc    
Τμήμα Προγραμματισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμών Άρης Θεοδωράκος, MSc    
Τμήμα Προμηθειών Χάρις Ροδάκη, MA    
Μονάδα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Βασιλική Γκίνη    
  Στυλιανή Τζουμπάρη MBA    
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Επικοινωνίας Γεωργία Κωστοπούλου, MA    
  Ζαχαρούλα Αντωνίου, MA    
  Χάρις Ροδάκη, MA    
  Ερατώ Κωνσταντίνου, MA    
  Λευκοθέα Παπακώστα, MA    
Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ Νικόλας Γεωργιάδης    
Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εφαρμογών και Υποδομών Θεώνη Πετροπούλου, MSc    
  Δρ Αθανάσιος Γουδόσης    
  Κωνσταντίνος Ζιάζιος (ΕξΣ)    
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης Δρ Δημήτρης Ράπτης    
  Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, MA    
Δ/νση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αικατερίνη Τσαλίκη, MBA    
Τμήμα Υποστήριξης Πιστοποιήσεων Ιωάννα Λεράκη, MBA    
  Δρ Ιωάννα Γκέργκη    
  Αλέξανδρος Λευθεριώτης, MA    
  Δρ Μανώλης Χάλαρης (ΕξΣ)    
  Δρ Μαρία Μπομποτά (ΕξΣ)    
  Δρ Ανέστης Καραστεργίου (ΕξΣ)    
  Αλέξιος Αρβανίτης, MSc    
  Δρ Ελευθερία Καραγιάννη    
Τμήμα Διαχείρισης Μητρώου Βασιλική Κυριακούση, MSc    
  Αντώνιος Βουκαλίδης    
Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης
   
Τμήμα Παρακολούθησης και Κατανομής Χρηματοδότησης Δρ Γεώργιος Αθανασίου    
Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμφωνιών ΑΕΙ και Επιδόσεων Δρ Νεκτάριος Μακρυδάκης    
Κέντρο Μελετών και Ερευνών
   
Τμήμα Παραγωγής Εκθέσεων & Μελετών Δρ Λουκάς Ν. Άννινος (ΕξΣ)    
  Δρ Πέτρος Σταυρουλάκης (ΕξΣ)    
  Δρ Ιωάννης Βήκας (ΕξΣ)    
  Δρ Παναγιώτης Κώτσιος (ΕξΣ)    
  Γεώργιος Γεωργόπουλος, MSc (ΕξΣ)    
Τμήμα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων & Σεμιναρίων Γεωργία Κωστοπούλου, MA    
Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Δημήτριος Μπουρλετίδης, MBA