Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Γενική Διεύθυνση
Γενική Διευθύντρια Δρ Χριστίνα Μπέστα    
Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπυρίδων Ρίζος, MSc    
Τμήμα Προγραμματισμού, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμών Άρης Θεοδωράκος, MSc    
  Δέσποινα Λαζαρίδου    
Τμήμα Προμηθειών Χάρις Ροδάκη, MA    
Μονάδα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Βασιλική Γκίνη    
  Στυλιανή Τζουμπάρη MBA    
Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Ζαχαρούλα Αντωνίου, MA    
  Χάρις Ροδάκη, MA    
  Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, MA    
Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ Νικόλας Γεωργιάδης    
Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εφαρμογών και Υποδομών Θεώνη Πετροπούλου, MSc    
  Δρ Αθανάσιος Γουδόσης    
  Κωνσταντίνος Ζιάζιος (ΕξΣ)    
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης Δρ Δημήτρης Ράπτης    
  Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, MA    
  Δρ Παναγιώτης Κώτσιος (ΕξΣ)    
Δ/νση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλέξανδρος Λευθεριώτης, MA    
Τμήμα Υποστήριξης Πιστοποιήσεων Παρθενόπη Καϊνού, MSc    
  Αικατερίνη Τσαλίκη, MBA    
  Δρ Ιωάννα Γκέργκη    
  Αλέξιος Αρβανίτης, MSc    
  Δρ Εύχαρις Μάσχα    
  Δρ Μανώλης Χάλαρης (ΕξΣ)    
  Δρ Μαρία Μπομποτά (ΕξΣ)    
  Δρ Ανέστης Καραστεργίου (ΕξΣ)    
Τμήμα Διαχείρισης Μητρώου Βασιλική Κυριακούση, MSc    
  Αντώνιος Βουκαλίδης    
  Ερατώ Κωνσταντίνου, MA    
Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης
   
Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμφωνιών ΑΕΙ και Επιδόσεων Δρ Νεκτάριος Μακρυδάκης    
Τμήμα Παρακολούθησης και Κατανομής Χρηματοδότησης Δρ Ιωάννης Βήκας (ΕξΣ)    
Κέντρο Μελετών και Ερευνών
   
Τμήμα Παραγωγής Εκθέσεων & Μελετών Δρ Λουκάς Ν. Άννινος (ΕξΣ)    
  Άννα Τριανταφυλλίδου, MSc (ΕξΣ)    
Τμήμα Επικοινωνίας και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Γεωργία Κωστοπούλου, MA    
  Λευκοθέα Παπακώστα, MA    
Τμήμα Τεκμηρίωσης της Ποιότητας Ιωάννα Λεράκη, MBA    
  Δρ Πέτρος Σταυρουλάκης (ΕξΣ)    
  Γεώργιος Γεωργόπουλος, MSc (ΕξΣ)    
Αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Λυδία Βέρα