Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΕΘΑΑΕ προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της προκήρυξης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακάτω.

Προκήρυξη θέσης Προϊσταμένου ΔΔΟΥ ΕΘΑΑΕ