Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματατης χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίησητων νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) με έναρξη λειτουργίας από το ακαδ. έτος 2018-19, που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης

Πρότυπο για νέα ΠΠΣ σε λειτουργία

Πρόταση πιστοποίησης νέων ΠΠΣ - Υπόδειγμα

Στοχοθεσία ποιότητας ΠΠΣ - Υπόδειγμα