Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Αναρτήθηκε  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών και αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά εργασίας».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση συμμετοχής