Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

 

Αναρτήθηκε προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4653/2020).

Το αρχείο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

pdfΨ5Ζ246ΜΝ1Κ-46Ο.pdf

Αναρτήθηκε προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4653/2020).

Το αρχείο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

pdfΠροκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της ΕΘΑΑΕ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 28170/12-07-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτ. συνεργάτη (Παρακολούθηση πορείας αποφοίτων).

pdfΑποτελέσματα προκήρυξης με αρ. 28170-12.7.2022.pdf

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) Προγράμματος Σπουδών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

pdfΕπιστολή_ενημέρωσης_για_Μητρώο_Φοιτητών.pdf

pdfΠρόσκληση_εκδήλωσης_ενδιαφέροντος_για_εγγραφή_στο_Μητρώο_Φοιτητών_της_ΕΘΑΑΕ.pdf

docxΥπόδειγμα_βεβαίωσης_του_Τμήματος_φοίτησης.docx

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2022 για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΘΑΑΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

pdfΦΕΚ 71-11.11.2020 τ.ΑΣΕΠ προκήρυξη για ΕΕΠ.pdf

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Ε/2022