Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

pdfΤροποποίηση της με αρ. πρωτ.1610/5.4.2024 (ΑΔΑ:ΕΩ6Υ46ΝΚΠΔ-14Ρ) Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας»

Προκήρυξη μίας θέσης μέλους του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ

Προκηρύσσεται μία (1) θέση μέλους του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ, η οποία θα καλυφθεί από καθηγητή/τρια πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα/σασα, σε ελληνικά ΑΕΙ ή καθηγητή/τρια, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα/σασα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού στον επιστημονικό κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Καλών Τεχνών.

pdfΚείμενο προκήρυξης

docΑίτηση υποψηφιότητας