Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Προκηρύσσουμε οκτώ (8) θέσεις μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), οι οποίες θα καλυφθούν από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΑΠ ΑΔΑ Ψ0ΑΩΙ5Ζ-Ν4Ρ

ΑΙΤΗΣΗ.doc

Προκηρύσσουμε τέσσερις (4) θέσεις του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), οι οποίες θα καλυφθούν από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ 65ΓΞΙ5Ζ-Υ7Χ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ.doc

 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προτασεων πιστοποίησης των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ.

pdf2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ ΠΠΣ

pdfΟδηγός Πιστοποίησης

pdfΥπόδειγμα_Πρόταση ΕΣΔΠ

pdfΥπόδειγμα_Πρόταση ΠΠΣ