Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 27153/29-04-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτ. συνεργάτη (ΟΠΕΣΠ)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 27153/29-04-2022