Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης καλεί τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης ΠΠΣ

Πρότυπο για την πιστοποίηση της ποιότητας των ΠΠΣ

Πρόταση πιστοποίησης ΠΠΣ - Υπόδειγμα

Στοχοθεσία ποιότητας ΠΠΣ - Υπόδειγμα