Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, συμμετείχε στις εργασίες της 103ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των ΔΕ των ΑΕΙ που πραγματοποιήθηκε υπό́ την Προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, από τις 12-07-2023 έως 14-07-2023, πραγματοποιώντας μια συνολική ενημέρωση από την ΕΘΑΑΕ για θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και δη για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Ο κ. Μήτκας συμμετείχε επίσης στις εργασίες της 23ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όπου παρουσίασε τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή κριτηρίων για την κατανομή των πόρων στα ΑΕΙ και στην ειδική συνεδρία για τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας, με την ομιλία του με θέμα «Το Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο αντιμέτωπο με τις νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας και τον διεθνή στίβο».

Τέλος, η Γεν. Δ/ντρια, Δρ. Χρ. Μπέστα, παρουσίασε τις εξελίξεις στις διαδικασίες και τα πρότυπα της Διασφάλισης Ποιότητας στην 34η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Διασφάλισης Ποιότητας, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.

103η Σύνοδος Πρυτάνεων