Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα διοργανώνει, στις 30 & 31 Μαΐου, τη διαδικτυακή διημερίδα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης» [https://elearnconf.ellak.gr/]. Από την πλευρά της ΕΘΑΑΕ, τη διημερίδα θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Αρχής, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας.

H διημερίδα θα συμβάλει:

 • Στην ανάδειξη καλών πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Στην αξιοποίηση κατάλληλων ανοικτών ψηφιακών εργαλείων, ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και δεδομένων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Στην ανάδειξη των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίστηκαν στην πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στους τρόπους αντιμετώπισής τους,
 • Στην ανάδειξη των προκλήσεων της επόμενης περιόδου και στην προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας.

Ειδικότερα, η ΕΘΑΑΕ, η οποία έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό forum ανταλλαγής προτάσεων/καλών πρακτικών για την εξεταστική Ιουνίου [https://www.ethaae.gr/el/forum], μέσα και από τη συμμετοχή της στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Εξ αποστάσεως στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» [Κυριακή 31-5-2020, 15:00-17:00] θα παρουσιάσει τις πρακτικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ, τους προτεινόμενους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των φοιτητών/τριών και θα αναδείξει γενικότερα τα σχετικά θέματα που αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τις προκλήσεις για το άμεσο μέλλον.

Την Πέμπτη 14-5-2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, του ενδεκαμελούς οργάνου της Αρχής που έχει ως κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση των ΑΕΙ και των μονάδων τους και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σύνθεση του οργάνου, την αντιπροσώπευση όλων των επιστημονικών περιοχών και την καίριας σημασίας συμμετοχή εκπροσώπου των φοιτητών για πρώτη φορά σε εθνικής εμβέλειας όργανο διασφάλισης ποιότητας. Δήλωσαν, επίσης, ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ, τη συνέχιση της καθιέρωσης της έννοιας της πιστοποίησης που ξεκίνησε το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ και την περαιτέρω εδραίωση ποιοτικών κριτηρίων που θα διασφαλίζουν όλες τις συνιστώσες του σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, πάντοτε σε εναρμόνιση και με τις αρχές του ΕΧΑΕ και της ENQA.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η εκλογή Αντιπροέδρου και καθορίστηκε η θητεία των μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντιπρόεδρος με τετραετή θητεία, εκλέχθηκε ομόφωνα ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, μετά από εισήγηση του Προέδρου, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα. Η θητεία των μελών ΔΕΠ, μετά από κλήρωση έχει ως εξής: οι Καθηγήτριες κ.κ. Ζ. Λυγερού, Αρ. Στογιαννίδου, Αικ. Φουντεδάκη και ο Ομ. Καθηγητής Δ. Τσαμάκης θα έχουν πενταετή θητεία και οι Καθηγητές κ.κ. Σπ. Αναστασιάδης, Γ. Νυχάς και Ι. Χάλαρης τριετή θητεία. Η θητεία του εκπροσώπου των επιμελητηρίων Καθ. κ. Δ. Χιόνη και του εκπροσώπου των φοιτητών κ. Α. Φίλη είναι ετήσια.

Απόφαση προέδρου ΦΕΚ_329_04.5.2020_Συγκρότηση_ΣΑΠ.pdf

Με απόφαση (ΦΕΚ 329/τ. ΥΟΔΔ/04-5-2020) του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα, συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ΣΑΠ είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της εφαρμογής διασφάλισης ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας και συντονίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης όλων των προγραμμάτων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο ΣΑΠ, εκτός του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, συμμετέχουν οκτώ μέλη ΔΕΠ ανά επιστημονικό κλάδο ειδίκευσης, ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Η σύνθεση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ έχει ως εξής:

 • Αναστασιάδης Σπύρος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τον επιστημονικό κλάδο των Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών
 • Λυγερού Ζωή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για τον κλάδο των Επιστημών Υγείας ή Βιολογίας
 • Μπουραζέλης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τον κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Καλών Τεχνών
 • Νυχάς Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τον κλάδο των Επιστημών Περιβάλλοντος, Αγροτοδιατροφικών ή Γεωτεχνικών Επιστημών
 • Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον κλάδο των Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών
 • Τσαμάκης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για τον κλάδο των Μηχανικών
 • Φουντεδάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον κλάδο των Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών
 • Χάλαρης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για τον κλάδο της Επιστήμης Πληροφορικής
 • Χιόνης Διονύσιος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως κοινός εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ΓΕΩΤΤΕ και ΟΕΕ
 • Φίλης Αστέριος, φοιτητής στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΘΑΑΕ επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια που κάνουν τα Πανεπιστήμια να βρουν αξιόπιστους και έγκυρους τρόπους εναλλακτικής εξέτασης των φοιτητών για το τρέχον εξάμηνο, λειτουργώντας ως σημείο συγκέντρωσης καλών πρακτικών και διάχυσης της πληροφορίας προς όλους τους συναδέλφους.

Στο ηλεκτρονικό forum, που υλοποίησε η ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να καταγράψετε τις ιδέες/προτάσεις σας, να αναφέρετε τις επιλογές της μονάδας σας και να ενημερωθείτε για τις επιλογές άλλων συναδέλφων.

Η ΕΘΑΑΕ δεν θα προκρίνει έναν συγκεκριμένο τρόπο ή μια τεχνολογία εξέτασης και πολύ περισσότερο δεν θα αποφασίσει για τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Αυτή η απόφαση παραμένει στην δικαιοδοσία του διδάσκοντος, της ακαδημαϊκής μονάδας και του Ιδρύματος.

Η ΕΘΑΑΕ έχει εμπιστοσύνη στην ατομική ωριμότητα των διδασκόντων και στην συλλογική ευθύνη των οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων, από τα οποία αναμένει να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των εξετάσεων με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Η ΕΘΑΑΕ έχει ζητήσει ενημέρωση για τυχόν αποφάσεις Συγκλήτων, Κοσμητειών ή Τμημάτων σχετικά με την εξεταστική διαδικασία και θα κάνει καταγραφή των πρακτικών που θα επιλέξει η κάθε ακαδημαϊκή μονάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Καλή δύναμη για τη συνέχεια.

 

Για να συμμετάσχετε στο ηλεκτρονικό forum της ΕΘΑΑΕ, πατήστε εδώ.

Σε εγκάρδιο κλίμα αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22-04-2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 1η Συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ. Τις εργασίες χαιρέτισαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός κ. Βασίλης Διγαλάκης, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σύνθεση του οργάνου, ευχαρίστησαν τα μέλη για τη συστράτευσή τους στο νέο εγχείρημα και επαναβεβαίωσαν τη στήριξη του Υπουργείου στην ενισχυμένη Αρχή. Η Υπουργός δήλωσε ότι η ΕΘΑΑΕ αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την αναβάθμιση των ΑΕΙ και προσβλέπει σε ουσιαστικές και τεκμηριωμένες εισηγήσεις.Ο Πρόεδρος, Καθ. Περικής Α. Μήτκας και τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου, κ.κ. Ομ. Καθ. Γεώργιος Χρούσος, Καθ. Άγγελος Χανιώτης, Καθ. Χρύσα Κουβελιώτου και Καθ. Γιώργος Δουκίδης τόνισαν την ανάγκη επιτυχίας αυτής της συλλογικής προσπάθειας και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι με την εποικοδομητική συνεργασία της Αρχής με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να βελτιώνεται συνεχώς, καταλαμβάνοντας τη θέση που του αξίζει στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα.Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι νέες αρμοδιότητες που απορρέουν από την διευρυμένη αποστολή της ΕΘΑΑΕ καθώς και ο υφιστάμενος χάρτης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, η εκλογή Αντιπροέδρου και καθορίστηκε η θητεία των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντιπρόεδρος , με τετραετή θητεία, εκλέχθηκε ομόφωνα ο Ομ. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γεώργιος Χρούσος, μετά από εισήγηση του Προέδρου, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα. Η θητεία των μελών, μετά από κλήρωση, έχει ως εξής: η κ. Κουβελιώτου θα έχει πενταετή θητεία και οι κ.κ. Χανιώτης και Δουκίδης τριετή θητεία.

ΑΣΥ ΕΘΑΑΕ 1η Συνεδρίαση resizeimage