Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Την Πέμπτη 19-01-2023 πραγματοποιήθηκε η κοινή συνάντηση εργασίας των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ. Στην έναρξη της συνάντησης εργασίας παρευρέθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κοπή της πίτας και για σύντομο χαιρετισμό και ενημέρωση. Η κ. Κεραμέως εξήρε το έργο της Εθνικής Αρχής, τονίζοντας τόσο τη σημασία της υιοθέτησης των κριτηρίων χρηματοδότησης για τα ελληνικά ΑΕΙ όσο και τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης και της πιστοποίησης στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία που έχει η Αρχή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Μετά τη σύντομη ενημέρωση, η Υπουργός και τα μέλη των Συμβουλίων αντάλλαξαν ευχές και απόψεις.

Στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, παρουσίασε τον απολογισμό του έτους 2022 για την ΕΘΑΑΕ και ενημέρωσε εκτενώς τα μέλη των δύο Συμβουλίων για την επίτευξη των στόχων της Αρχής τόσο ως προς τις αρμοδιότητες του ΑΣΥ (εθνική στρατηγική, χρηματοδότηση, στρατηγική ανάπτυξη ΕΘΑΑΕ, κ.ά.) όσο και ως προς τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που εποπτεύει και συντονίζει το ΣΑΠ. Ακολούθησε συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος των μελών κυρίως για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Κοπή πίτας 2023 ΑΣΥ ΣΑΠ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της υπό συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ κατ΄ άρθρο 21 του ν. 4369/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 32 ν. 4735/2020.

pdfΑνακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης

Ετήσια Έκθεση ΕΘΑΑΕ 2021

Τη Δευτέρα 19-12-2022, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, υπέβαλε την Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021 της ΕΘΑΑΕ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, κ. Βασίλειο Διγαλάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4653/20.

Ακολούθως, την Τρίτη 20-12-2022 η Έκθεση υποβλήθηκε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί μια αποτύπωση της κατάστασης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα για το 2021 και περιλαμβάνει το σύνολο της ετήσιας δραστηριότητας της ΕΘΑΑΕ.

Ειδικότερα:

Στο Α’ μέρος παρουσιάζεται η ανασκόπηση του εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος και αναλύονται τα συνολικά μεγέθη της ανώτατης εκπαίδευσης με τη μορφή διεθνών "μακροδεικτών", οι οποίοι συγκρίνονται με τους αντίστοιχους ελληνικούς.

Στο Β΄ μέρος παρουσιάζονται: α) το αναλυτικό προφίλ των ΑΕΙ της χώρας με τα βασικά μεγέθη και δείκτες των δραστηριοτήτων τους, καθώς και η συνολική διάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, β) μελέτες της ΕΘΑΑΕ για τα νέα αναδυόμενα ζητήματα που άπτονται της αποστολής και των δραστηριοτήτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στο Γ’ μέρος περιλαμβάνονται οι δράσεις της Αρχής για τη διασφάλιση ποιότητας των ΑΕΙ καθώς και οι δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων τους. Ειδικότερα παρουσιάζονται α) τα συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης β) οι μελέτες που πραγματοποίησε η ΕΘΑΑΕ για την απασχόληση των αποφοίτων και τη διάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη και γ) η πρόταση για την κατανομή της χρηματοδότησης των ΑΕΙ με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της λειτουργίας τους και τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά τους.

Στο Δ’ Μέρος της έκθεσης παρουσιάζονται αναλυτικά η οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη της Αρχής, η οικονομική και η διοικητική της λειτουργία και η στελέχωσή της, οι δραστηριότητες που ανέπτυξαν τα όργανα διακυβέρνησης και οι οργανικές μονάδες της ΕΘΑΑΕ, καθώς και οι δράσεις συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Ετήσια Έκθεση ΕΘΑΑΕ 2021

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, συμμετείχε στις εργασίες της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των ΔΕ των ΑΕΙ που πραγματοποιήθηκε υπό́ την Προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 11-14.12.2022 στην Αθήνα. Η τελευταία ημέρα της Συνόδου ξεκίνησε με Ειδικό Αφιέρωμα για τα 35 χρόνια Συνόδων Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Στον χαιρετισμό του ο κ. Μήτκας αναφέρθηκε στις σημαντικότερες κατακτήσεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά την περασμένη 35-ετία, με έμφαση στην αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας, και εξήρε την ανθεκτικότητα των Ιδρυμάτων της χώρας και την ικανότητά τους να αφομοιώνουν τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας. Αναφέρθηκε επίσης και στις παραμένουσες αδυναμίες καθώς και στις μεγάλες προκλήσεις που περιλαμβάνουν την διεθνοποίηση των Ελληνικών ΑΕΙ και την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών.

Η Γεν. Δ/ντρια της ΕΘΑΑΕ, Δρ. Χριστίνα Μπέστα, συμμετείχε στην 32η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας με εισήγηση για θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και στην 21η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με την εισήγησή της με τίτλο «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της οικονομικής και αναπτυξιακής στρατηγικής των ΑΕΙ στο νέο θεσμικό τους πλαίσιο».

Την Κυριακή 6-11-2022, η ΕΘΑΑΕ συμμετείχε ενεργά στο εισαγωγικό εργαστήριο της Συνόδου Φάρος 2022 για τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων Ελλάδας και ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Πάντα δίπλα στα ελληνικά ΑΕΙ και με γνώμονα τη διασφάλιση ποιότητας, η Γεν. Διευθύντρια και στελέχη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακολούθησαν τις εργασίες του προγράμματος και απάντησαν σε ερωτήσεις αντιπροσώπων αμερικανικών πανεπιστημίων για θέματα που αφορούν την ποιότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και ζητήματα πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.

Κεντρική έννοια σε όλες τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις των ομιλητών και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ ήταν η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τα αμερικανικά αντίστοιχα, επ’ ωφελεία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού και με στόχο τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των σπουδών στο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Ως γνωστόν, η ΕΘΑΑΕ στο πλαίσιο τόσο των δράσεων διασφάλισης ποιότητας όσο και του γνωμοδοτικού της ρόλου σε θέματα κατανομής της ετήσιας δημόσιας χρηματοδότησης στα ΑΕΙ, έχει εξ αρχής συμπεριλάβει τη διάσταση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων ως μια διακριτή κατηγορία ποιοτικών κριτηρίων στην οποία και αξιολογούνται τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα και θα αποτελεί σταθερό εγγυητή συναφών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

O Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, συμμετείχε στην πανηγυρική υποδοχή των αντιπροσωπειών 30 Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7-11-2022, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και του Αμερικανού Πρέσβη, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ. Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των αμερικανικών Πανεπιστημίων για θέματα αρμοδιότητας της Αρχής.

Pharos1

 

Pharos2

Pharos3

Pharos4

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ με τον Καθ. Βασίλη Βασιλείου από το Yale University.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ με τον Καθ. Βασίλη Βασιλείου από το Yale University