Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Την Πέμπτη 18-06-2020, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας όπου συναντήθηκε με τον Πρύτανη, καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη, και τους Αντιπρυτάνεις καθ. Νίκο Σαριαννίδη, Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ, καθ. Άννα Σπύρτου και καθ. Γεώργιο Ιορδανίδη. Ο Πρύτανης παρουσίασε τους κεντρικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και τα χαρακτηριστικά του μέσα από τους δείκτες ποιότητας και έρευνας, αλλά και τον σημαίνοντα ρόλο του Πανεπιστημίου στη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ παρουσίασε τις διαδικασίες και τα μέτρα που έχει λάβει το Πανεπιστήμιο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τις εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου. Ο κ. Μήτκας με τη συνοδεία των Πρυτανικών Αρχών μετέβη στην ανεγειρόμενη Πανεπιστημιούπολη στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας της πόλης της Κοζάνης, ξεναγήθηκε στους χώρους της και ενημερώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πορεία των έργων.

20200619 100937

IMG 20200618 143032 resized

Την Παρασκευή 5-06-2020 ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας επισκέφθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρύτανη, καθ.  Α. Πολυχρονίδη, την Αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας, καθ. Ζ. Γαβριηλίδου, και την Αντιπρύτανη έρευνας και δια βίου εκπαίδευσης, καθ. Μ. Μιχαλοπούλου.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ ενημερώθηκε για τα επιτεύγματα, το αναπτυξιακό σχέδιο αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΔΠΘ. Συζητήθηκαν, επίσης, το πρόγραμμα εθνικού σχεδιασμού για την ανώτατη εκπαίδευση, η ίδρυση νέων ακαδημαϊκών τμημάτων στο ΔΠΘ, η κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων και η κατανομή των θέσεων προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη διαδικασία πιστοποίησης των τμημάτων του ΔΠΘ και την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τις εξετάσεις.

ΔΠΘ 5 06 2020

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, συναντήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθ. Παναγιώτη Καλδή, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθ. Αθανάσιο Κατσή, και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθ. Νίκο Κατσαράκη.

Οι τρεις Πρυτάνεις έθεσαν το ζήτημα της ακαδημαϊκής ισοτίμησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που πρόσφατα έγιναν πενταετή στα τρία Ιδρύματα, με τα πενταετή προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων που απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Το θέμα αφορά κυρίως Τμήματα των Σχολών Μηχανικών και Γεωπονίας.

Ο Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε τους Πρυτάνεις για το χρονοδιάγραμμα εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, το οποίο θα πρέπει να ορίσει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια και τη διαδικασία για την αξιολόγηση των αιτημάτων των Τμημάτων.

Συμφωνήθηκε ότι η διαδικασία πρέπει να είναι ουσιαστική και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα διοργανώνει, στις 30 & 31 Μαΐου, τη διαδικτυακή διημερίδα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοικτής εκπαίδευσης» [https://elearnconf.ellak.gr/]. Από την πλευρά της ΕΘΑΑΕ, τη διημερίδα θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Αρχής, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας.

H διημερίδα θα συμβάλει:

  • Στην ανάδειξη καλών πρακτικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  • Στην αξιοποίηση κατάλληλων ανοικτών ψηφιακών εργαλείων, ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και δεδομένων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Στην ανάδειξη των κοινωνικών ανισοτήτων που εμφανίστηκαν στην πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στους τρόπους αντιμετώπισής τους,
  • Στην ανάδειξη των προκλήσεων της επόμενης περιόδου και στην προετοιμασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πολιτείας.

Ειδικότερα, η ΕΘΑΑΕ, η οποία έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό forum ανταλλαγής προτάσεων/καλών πρακτικών για την εξεταστική Ιουνίου [https://www.ethaae.gr/el/forum], μέσα και από τη συμμετοχή της στην στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Εξ αποστάσεως στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» [Κυριακή 31-5-2020, 15:00-17:00] θα παρουσιάσει τις πρακτικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ, τους προτεινόμενους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των φοιτητών/τριών και θα αναδείξει γενικότερα τα σχετικά θέματα που αφορούν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τις προκλήσεις για το άμεσο μέλλον.

Την Πέμπτη 14-5-2020 πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 1η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, του ενδεκαμελούς οργάνου της Αρχής που έχει ως κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση των ΑΕΙ και των μονάδων τους και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σύνθεση του οργάνου, την αντιπροσώπευση όλων των επιστημονικών περιοχών και την καίριας σημασίας συμμετοχή εκπροσώπου των φοιτητών για πρώτη φορά σε εθνικής εμβέλειας όργανο διασφάλισης ποιότητας. Δήλωσαν, επίσης, ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ, τη συνέχιση της καθιέρωσης της έννοιας της πιστοποίησης που ξεκίνησε το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ και την περαιτέρω εδραίωση ποιοτικών κριτηρίων που θα διασφαλίζουν όλες τις συνιστώσες του σύγχρονου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, πάντοτε σε εναρμόνιση και με τις αρχές του ΕΧΑΕ και της ENQA.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η εκλογή Αντιπροέδρου και καθορίστηκε η θητεία των μελών του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντιπρόεδρος με τετραετή θητεία, εκλέχθηκε ομόφωνα ο Ομ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, μετά από εισήγηση του Προέδρου, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα. Η θητεία των μελών ΔΕΠ, μετά από κλήρωση έχει ως εξής: οι Καθηγήτριες κ.κ. Ζ. Λυγερού, Αρ. Στογιαννίδου, Αικ. Φουντεδάκη και ο Ομ. Καθηγητής Δ. Τσαμάκης θα έχουν πενταετή θητεία και οι Καθηγητές κ.κ. Σπ. Αναστασιάδης, Γ. Νυχάς και Ι. Χάλαρης τριετή θητεία. Η θητεία του εκπροσώπου των επιμελητηρίων Καθ. κ. Δ. Χιόνη και του εκπροσώπου των φοιτητών κ. Α. Φίλη είναι ετήσια.