Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Την Πέμπτη 19-01-2023 πραγματοποιήθηκε η κοινή συνάντηση εργασίας των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ. Στην έναρξη της συνάντησης εργασίας παρευρέθηκε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κοπή της πίτας και για σύντομο χαιρετισμό και ενημέρωση. Η κ. Κεραμέως εξήρε το έργο της Εθνικής Αρχής, τονίζοντας τόσο τη σημασία της υιοθέτησης των κριτηρίων χρηματοδότησης για τα ελληνικά ΑΕΙ όσο και τη σπουδαιότητα της αξιολόγησης και της πιστοποίησης στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία που έχει η Αρχή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Μετά τη σύντομη ενημέρωση, η Υπουργός και τα μέλη των Συμβουλίων αντάλλαξαν ευχές και απόψεις.

Στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, παρουσίασε τον απολογισμό του έτους 2022 για την ΕΘΑΑΕ και ενημέρωσε εκτενώς τα μέλη των δύο Συμβουλίων για την επίτευξη των στόχων της Αρχής τόσο ως προς τις αρμοδιότητες του ΑΣΥ (εθνική στρατηγική, χρηματοδότηση, στρατηγική ανάπτυξη ΕΘΑΑΕ, κ.ά.) όσο και ως προς τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που εποπτεύει και συντονίζει το ΣΑΠ. Ακολούθησε συζήτηση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος των μελών κυρίως για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Κοπή πίτας 2023 ΑΣΥ ΣΑΠ