Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της υπό συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ κατ΄ άρθρο 21 του ν. 4369/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 32 ν. 4735/2020.

pdfΑνακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης