Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Την Κυριακή 6-11-2022, η ΕΘΑΑΕ συμμετείχε ενεργά στο εισαγωγικό εργαστήριο της Συνόδου Φάρος 2022 για τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων Ελλάδας και ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Πάντα δίπλα στα ελληνικά ΑΕΙ και με γνώμονα τη διασφάλιση ποιότητας, η Γεν. Διευθύντρια και στελέχη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακολούθησαν τις εργασίες του προγράμματος και απάντησαν σε ερωτήσεις αντιπροσώπων αμερικανικών πανεπιστημίων για θέματα που αφορούν την ποιότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και ζητήματα πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.

Κεντρική έννοια σε όλες τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις των ομιλητών και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ ήταν η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τα αμερικανικά αντίστοιχα, επ’ ωφελεία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού και με στόχο τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των σπουδών στο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Ως γνωστόν, η ΕΘΑΑΕ στο πλαίσιο τόσο των δράσεων διασφάλισης ποιότητας όσο και του γνωμοδοτικού της ρόλου σε θέματα κατανομής της ετήσιας δημόσιας χρηματοδότησης στα ΑΕΙ, έχει εξ αρχής συμπεριλάβει τη διάσταση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων ως μια διακριτή κατηγορία ποιοτικών κριτηρίων στην οποία και αξιολογούνται τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα και θα αποτελεί σταθερό εγγυητή συναφών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.

O Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, συμμετείχε στην πανηγυρική υποδοχή των αντιπροσωπειών 30 Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7-11-2022, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού και του Αμερικανού Πρέσβη, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ. Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των αμερικανικών Πανεπιστημίων για θέματα αρμοδιότητας της Αρχής.

Pharos1

 

Pharos2

Pharos3

Pharos4

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ με τον Καθ. Βασίλη Βασιλείου από το Yale University.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ με τον Καθ. Βασίλη Βασιλείου από το Yale University