Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, συμμετείχε στις εργασίες της 101ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των ΔΕ των ΑΕΙ που πραγματοποιήθηκε υπό́ την Προεδρία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 11-14.12.2022 στην Αθήνα. Η τελευταία ημέρα της Συνόδου ξεκίνησε με Ειδικό Αφιέρωμα για τα 35 χρόνια Συνόδων Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Στον χαιρετισμό του ο κ. Μήτκας αναφέρθηκε στις σημαντικότερες κατακτήσεις της Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά την περασμένη 35-ετία, με έμφαση στην αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας, και εξήρε την ανθεκτικότητα των Ιδρυμάτων της χώρας και την ικανότητά τους να αφομοιώνουν τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας. Αναφέρθηκε επίσης και στις παραμένουσες αδυναμίες καθώς και στις μεγάλες προκλήσεις που περιλαμβάνουν την διεθνοποίηση των Ελληνικών ΑΕΙ και την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών.

Η Γεν. Δ/ντρια της ΕΘΑΑΕ, Δρ. Χριστίνα Μπέστα, συμμετείχε στην 32η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας με εισήγηση για θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και στην 21η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με την εισήγησή της με τίτλο «Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της οικονομικής και αναπτυξιακής στρατηγικής των ΑΕΙ στο νέο θεσμικό τους πλαίσιο».