Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας και η Γεν. Διευθύντρια Δρ. Χρ. Μπέστα εκπροσώπησαν την Αρχή στη Γενική Συνέλευση των μελών της ENQA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, 26-28/10/2022, και διοργανώθηκε σε συνεργασία με την UKÄ, την αντίστοιχη σουηδική αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ιδιαιτέρως θέματα για τη διασφάλιση ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε διακρατικό επίπεδο, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες εναρμόνισης πτυχών της διασφάλισης ποιότητας μεταξύ χωρών και περιφερειών στον πλανήτη, οι προοπτικές στη διασφάλιση ποιότητας, ο ρόλος της διασφάλισης ποιότητας στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση, στην αναγνώριση προσόντων/δεξιοτήτων στον ΕΧΑΕ, αλλά και οι προοπτικές των Αρχών και Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ έλαβε, επίσης, μέρος και στην ψηφοφορία για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη του ΔΣ της ENQA στην ειδική συνεδρία για τα μέλη.