Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Την Παρασκευή 17-06-2022, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας και η Γεν. Διευθύντρια, Δρ. Χριστίνα Μπέστα μετέβησαν στην Κομοτηνή για να συμμετάσχουν σε ειδική εκδήλωση για την διασφάλιση ποιότητας που διοργάνωσε η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ στην αίθουσα της Συγκλήτου. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρύτανης Καθ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος.

Ο κ. Μήτκας στην ομιλία του με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας και Αποτίμηση Έργου: Διαδικασίες Διαφάνειας και Λογοδοσίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο» αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας που έχουν κατακτήσει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και στους τρόπους με τους οποίους το έργο και οι δράσεις της ΕΘΑΑΕ συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, στον γνωμοδοτικό ρόλο της Αρχής επί ακαδημαϊκών θεμάτων, στη συλλογή δεδομένων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και στην εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων και ποιοτικών δεικτών για την κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης και των ανθρώπινων πόρων στα ΑΕΙ. Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ εξήρε την προσήλωση του ΔΠΘ στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και την ουσιαστική συνεργασία της ΜΟΔΙΠ με τα στελέχη της Αρχής.

Από την πλευρά του Δημοκριτείου, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Καθ. Ζωή Γαβριηλίδου, παρουσίασε την επιτυχή πορεία των πιστοποιήσεων των ΠΠΣ στο ΔΠΘ, την συσσωρευμένη εμπειρία της ΜΟΔΙΠ, καθώς και τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο σε εθνικό επίπεδο.

Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν πέντε Πιστοποιητικά Ποιότητας που χορήγησε με απόφασή του το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ στα εξής Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ:

  • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
  • Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
  • Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στην απονομή παρέστησαν οι Πρόεδροι των οικείων Τμημάτων και μέλη των ΟΜΕΑ.