Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της ΒτΕ, με θέμα «Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο στην εποχή των Εκθετικών Τεχνολογικών Αλλαγών», συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, στις 24-11-2021.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το θέμα της διασύνδεσης των ελληνικών Πανεπιστημίων με την οικονομία, τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας και ειδικότερα παρουσίασε στο πλαίσιο αυτό το «προφίλ» των ελληνικών Πανεπιστημίων. Οι θεματικές της παρουσίασής του αφορούσαν:

i. τα βασικά στοιχεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων επιστημόνων,
ii. κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από τις μέχρι σήμερα πιστοποιήσεις των ΑΕΙ και των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,
iii. τις διεθνείς τάσεις για τη διασύνδεση Πανεπιστημίων με τον παραγωγικό ιστό της κάθε χώρας και τα σημαντικά βήματα που έχουν κάνει τα Ελληνικά Πανεπιστήμια προς αυτή την κατεύθυνση,
iv. την δυνατότητα των ελληνικών προγραμμάτων σπουδών να καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας βιομηχανίας και
v. προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας των Πανεπιστημίων μας με τους δημόσιους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις της χώρας μας.

Μετά την παρουσίασή του, ο κ. Μήτκας απάντησε σε ερωτήσεις Βουλευτών και τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη των Πανεπιστημίων για στελέχωση με νέους επιστήμονες που θα διδάξουν και νέες τεχνολογίες, την πεποίθηση ότι η χώρα μπορεί να γίνει πρωτοπόρος σε ορισμένες περιοχές, όπως π.χ. στις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές (Digital Humanities), αξιοποιώντας το απαράμιλλο πρωτογενές υλικό της, την ανάγκη για βελτίωση του αριθμού διδασκόντων και υποδομών, ώστε τα πανεπιστήμια να λειτουργούν με έναν αποδεκτό λόγο φοιτητών ανά διδάσκοντα, και τα οφέλη από την καθιέρωση των Βιομηχανικών Διδακτορικών (Industrial PhDs). Τέλος, υπογράμμισε το γεγονός ότι η ΕΘΑΑΕ φροντίζει για τη βελτίωση της ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ, αναγνωρίζοντας την επένδυση που κάνει η ελληνική οικογένεια στο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο και ο ίδιος υπηρετεί τόσα χρόνια μέσα από διαφορετικές θέσεις.

Παρουσίαση Προέδρου της ΕΘΑΑΕ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της ΒτΕ

Στη φωτογραφία ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της ΒτΕ και Βουλευτής Χανίων, Καθηγητής Βασίλης Διγαλάκης και ο Πρύτανης του ΕΜΠ και Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής.