Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Τη Δευτέρα 4-10-2021, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Μήτκας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, μετά από πρόσκληση της Πρυτάνισσας Καθ. Χρυσής Βιτσιλάκη, για συνάντηση εργασίας με τις Πρυτανικές Αρχές και μέλη της Συγκλήτου και της ΜΟΔΙΠ. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και στα εργαστήρια των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών.

Η συνάντηση αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και της υπό συζήτηση αναδιάρθρωσης του Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε πνεύμα συνεργασίας, συζητήθηκαν θέματα πιστοποίησης των προσφερόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών, στελέχωσης και λειτουργίας των Τμημάτων, αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές του Παν. Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο λειτουργεί με ακαδημαϊκά κριτήρια ποιότητας και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της διασποράς του σε έξι νησιά, ενημέρωσε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, απάντησε στις ερωτήσεις τους και, τέλος, ζήτησε τις προτάσεις για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά.

 αιγαιο.jpg