Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Επίδοση Ετήσιας Έκθεσης για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2020

Σήμερα, Τετάρτη 15-12-2021, ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, υπέβαλε την πρώτη Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2020 της ΕΘΑΑΕ στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, παρουσία του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, κ. Βασίλειου Διγαλάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4653/20.

Ακολούθως, η Έκθεση θα υποβληθεί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καταγράφει την πορεία της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, ιδιαιτέρως των χωρών της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ, στη διάρκεια του 2020. Περιλαμβάνει, επίσης, στοιχεία για την κατάταξη των πανεπιστημίων στους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενότητα για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων στις συνθήκες της πανδημίας και την ψηφιακή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και στοιχεία για το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλάτησης Αποφοίτων. Στο δεύτερο μέρος, η Έκθεση παρουσιάζει τις δράσεις διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΘΑΑΕ κατά το προηγούμενο έτος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας και, τέλος, τη στρατηγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της ΕΘΑΑΕ.

 Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2020