Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Προκηρύσσεται μία (1) θέση μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία θα καλυφθεί από καθηγητή πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, σε ελληνικά ΑΕΙ ή καθηγητή, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

pdfΚείμενο προκήρυξης

docΦόρμα αίτησης υποψηφιότητας