Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Αναρτήθηκε προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4653/2020).

Το αρχείο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

pdfΠροκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της ΕΘΑΑΕ