Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 28170/12-07-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 εξωτ. συνεργάτη (Παρακολούθηση πορείας αποφοίτων).

pdfΑποτελέσματα προκήρυξης με αρ. 28170-12.7.2022.pdf