Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Γεν. Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, Δρ. Χριστίνα Μπέστα, συμμετείχε στις εργασίες της 105ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των ΔΕ των ΑΕΙ που πραγματοποιήθηκε υπό́ την Προεδρία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από 17 έως 19 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη.

Ειδικότερα, η κ. Μπέστα συμμετείχε στις εργασίες της 36ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Διά Βίου Εκπαίδευσης, όπου μίλησε για τον σχεδιασμό, την αναθεώρηση και την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών. Στην παρουσίασή της, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις σύγχρονες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι απόφοιτοι του μέλλοντος και στα πρώτα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής πιλοτικής έρευνας EUROGRADUATE, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα και η ΕΘΑΑΕ, η οποία έχει οριστεί ως εθνικό σημείο αναφοράς (national reference point) για την ιχνηλάτηση των αποφοίτων στην Ευρώπη.