Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Στα γραφεία της ΕΘΑΑΕ συναντήθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ Καθ. Περικλής Α. Μήτκας και η Γεν. Διευθύντρια Δρ. Χρ. Μπέστα με τον Πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), Καθηγητή Πέτρο Πασιαρδή και συζήτησαν για θέματα διασφάλισης ποιότητας. Στόχος της συνάντησης ήταν, κυρίως, η συζήτηση σχετικά με τις διιδρυματικές συνεργασίες μεταξύ του ΑΠΚΥ και ελληνικών Πανεπιστημίων, ο τρόπος αξιολόγησης και πιστοποίησης των εν λόγω διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ΕΘΑΑΕ με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο Πρύτανης του ΑΠΚΥ και η διοίκηση της ΕΘΑΑΕ έθεσαν τις βάσεις για αγαστή συνεργασία στο πλαίσιο της προσφοράς διακρατικής εκπαίδευσης.

OUCRector ETHAAE 2024