Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πραγματοποίησε σεμινάριο προς τα στελέχη των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Titania. Στο σεμινάριο έδωσαν δυναμικό παρών 51 στελέχη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ από όλη την Ελλάδα.

Το σεμινάριο με θέμα «Η επαναπιστοποίηση των ΕΣΔΠ των ΑΕΙ» αναπτύχθηκε σε 2 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα η Γεν. Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, Δρ. Χριστίνα Μπέστα, παρουσίασε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της επαναπιστοποίησης, δίνοντας έμφαση στα βασικά σημεία του προτύπου ποιότητας και τις σημαντικές αλλαγές από το προηγούμενο, στην πρόταση πιστοποίησης και στην αποτελεσματική οργάνωση της ΜΟΔΙΠ. Μεταξύ άλλων, η κ. Μπέστα αναφέρθηκε στους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας της ποιότητας, στην οργανωσιακή ταυτότητα της ΜΟΔΙΠ, στα συνήθη προβλήματα που διαπιστώνονται στις προτάσεις πιστοποίησης που υποβάλλουν οι ΜΟΔΙΠ, σε θέματα που αφορούν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) καθώς και στις επιθυμητές δεξιότητες των στελεχών των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας. Τέλος, η κ. Μπέστα συζήτησε διεξοδικά με τους συμμετέχοντες και απάντησε σε ερωτήσεις.

Στη δεύτερη ενότητα ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Τεκμηρίωσης, Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εφαρμογών και Υποδομών, κ. Θεώνη Πετροπούλου, παρουσίασαν τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΘΑΑΕ και τη διασύνδεση συστημάτων ΕΘΑΑΕ - ΑΕΙ καθώς και θέματα για τα δεδομένα ποιότητας των ΑΕΙ. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στις εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για τα ΑΕΙ (Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας, Ιχνηλάτηση Αποφοίτων, Μητρώο Ιδρυμάτων και Σύστημα Διαχείρισης Πιστοποιήσεων), αλλά και για θέματα που αφορούν τη συλλογή των δεδομένων από τα Ιδρύματα, ενώ απάντησαν σε ερωτήσεις των στελεχών των ΜΟΔΙΠ.

Στο σεμινάριο ομιλητής ήταν και ο Δρ. Γιάννης Καλογεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της JMK Anthropocentric Corporate Training & Development, ο οποίος ανέλυσε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ποιότητα και την αξία του ανθρώπου σε κάθε βήμα και στάδιο της διασφάλισης ποιότητας.