Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΕΘΑΑΕ μέλος του Ευρωπαϊκού Μητρώου Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR)

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έγινε δεκτή ως μέλος του Ευρωπαϊκού Μητρώου Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (The European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR). Το EQAR είναι ο επίσημος οργανισμός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), στον οποίον ανήκουν εθνικοί φορείς διασφάλισης ποιότητας που ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ESG.

Η σχετική πληροφορία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του EQAR

Η ΕΘΑΑΕ υπέβαλε την αίτηση στο EQAR τον Οκτώβριο του 2021 και η σύνθετη διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2023, μετά από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής (με ισχύ από 3-03-2023 έως 30-09-2027).