Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, συμμετείχε στις εργασίες της 99ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των ΔΕ των ΑΕΙ που πραγματοποιήθηκε υπό́ την Προεδρία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3-5.5.2022 στα Ιωάννινα. Ο κ. Μήτκας παρουσίασε τρέχοντα θέματα που αφορούν στην ΕΘΑΑΕ, ενημέρωσε για την επικείμενη διαδικασία και το πρότυπο πιστοποίησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και συζήτησε σχετικώς με τους Πρυτάνεις. Επίσης, συμμετείχε στην 30ή Σύνοδο Αντιπρυτάνεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας με την εισήγησή του «Η εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης για την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης του 2023 στα ΑΕΙ». Συμμετείχε, επίσης, στην 19η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και παρουσίασε τα «Συμπεράσματα από την πρώτη εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης των ΑΕΙ & Προετοιμασία για την επόμενη περίοδο».

Στην 19η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, συμμετείχε και η Γεν. Δ/ντρια της ΕΘΑΑΕ, Χρ. Μπέστα με την εισήγησή της «Σύνδεση δεικτών επιδόσεων με τη Στρατηγική του Ιδρύματος: Οργάνωση και χρήση εργαλείων».

Webp.net resizeimage