Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, συμμετείχε στις εργασίες της 96ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων των ΔΕ των ΑΕΙ που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης υπό́ την Προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Πέμπτη 22/4 και την Παρασκευή 23/4/2021, με την εισήγησή του «Ενημέρωση και συζήτηση για τις προγραμματικές συμφωνίες και τα κριτήρια αποτίμησης του έργου των ΑΕΙ».

Ο κ. Μήτκας συμμετείχε, επίσης, στην 27η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και στην 16η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (21/4/2021) όπου παρουσίασε και συζήτησε εκτενώς θέματα που άπτονται της σύνταξης προγραμματικών συμφωνιών καθώς και άλλα θέματα διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ.