Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας και η Γεν. Διευθύντρια, Δρ. Χρ. Μπέστα, εκπροσώπησαν την Αρχή στη Γενική Συνέλευση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 22-04-2021. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 54 μέλη -εθνικοί οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας-, τα οποία, μεταξύ άλλων, εξέλεξαν τέσσερα νέα μέλη του ΔΣ, τον Πρόεδρο και τους δύο Αντιπροέδρους της ENQA.