Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Την Παρασκευή 5-06-2020 ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλής Α. Μήτκας επισκέφθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρύτανη, καθ.  Α. Πολυχρονίδη, την Αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας, καθ. Ζ. Γαβριηλίδου, και την Αντιπρύτανη έρευνας και δια βίου εκπαίδευσης, καθ. Μ. Μιχαλοπούλου.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ ενημερώθηκε για τα επιτεύγματα, το αναπτυξιακό σχέδιο αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΔΠΘ. Συζητήθηκαν, επίσης, το πρόγραμμα εθνικού σχεδιασμού για την ανώτατη εκπαίδευση, η ίδρυση νέων ακαδημαϊκών τμημάτων στο ΔΠΘ, η κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων και η κατανομή των θέσεων προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε για τη διαδικασία πιστοποίησης των τμημάτων του ΔΠΘ και την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τις εξετάσεις.

ΔΠΘ 5 06 2020