Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, συναντήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τους Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθ. Παναγιώτη Καλδή, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθ. Αθανάσιο Κατσή, και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθ. Νίκο Κατσαράκη.

Οι τρεις Πρυτάνεις έθεσαν το ζήτημα της ακαδημαϊκής ισοτίμησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που πρόσφατα έγιναν πενταετή στα τρία Ιδρύματα, με τα πενταετή προγράμματα άλλων Πανεπιστημίων που απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Το θέμα αφορά κυρίως Τμήματα των Σχολών Μηχανικών και Γεωπονίας.

Ο Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε τους Πρυτάνεις για το χρονοδιάγραμμα εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, το οποίο θα πρέπει να ορίσει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια και τη διαδικασία για την αξιολόγηση των αιτημάτων των Τμημάτων.

Συμφωνήθηκε ότι η διαδικασία πρέπει να είναι ουσιαστική και να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.