Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Απόφαση προέδρου ΦΕΚ_329_04.5.2020_Συγκρότηση_ΣΑΠ.pdf

Με απόφαση (ΦΕΚ 329/τ. ΥΟΔΔ/04-5-2020) του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα, συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ΣΑΠ είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της εφαρμογής διασφάλισης ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας και συντονίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης όλων των προγραμμάτων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο ΣΑΠ, εκτός του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, συμμετέχουν οκτώ μέλη ΔΕΠ ανά επιστημονικό κλάδο ειδίκευσης, ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Η σύνθεση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ έχει ως εξής:

  • Αναστασιάδης Σπύρος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τον επιστημονικό κλάδο των Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών
  • Λυγερού Ζωή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για τον κλάδο των Επιστημών Υγείας ή Βιολογίας
  • Μπουραζέλης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τον κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Καλών Τεχνών
  • Νυχάς Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τον κλάδο των Επιστημών Περιβάλλοντος, Αγροτοδιατροφικών ή Γεωτεχνικών Επιστημών
  • Στογιαννίδου Αριάδνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον κλάδο των Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών
  • Τσαμάκης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για τον κλάδο των Μηχανικών
  • Φουντεδάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον κλάδο των Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών
  • Χάλαρης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για τον κλάδο της Επιστήμης Πληροφορικής
  • Χιόνης Διονύσιος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως κοινός εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ΓΕΩΤΤΕ και ΟΕΕ
  • Φίλης Αστέριος, φοιτητής στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εκπρόσωπος των φοιτητών.