Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΘΑΑΕ επιθυμεί να συμβάλει στην προσπάθεια που κάνουν τα Πανεπιστήμια να βρουν αξιόπιστους και έγκυρους τρόπους εναλλακτικής εξέτασης των φοιτητών για το τρέχον εξάμηνο, λειτουργώντας ως σημείο συγκέντρωσης καλών πρακτικών και διάχυσης της πληροφορίας προς όλους τους συναδέλφους.

Στο ηλεκτρονικό forum, που υλοποίησε η ΕΘΑΑΕ, μπορείτε να καταγράψετε τις ιδέες/προτάσεις σας, να αναφέρετε τις επιλογές της μονάδας σας και να ενημερωθείτε για τις επιλογές άλλων συναδέλφων.

Η ΕΘΑΑΕ δεν θα προκρίνει έναν συγκεκριμένο τρόπο ή μια τεχνολογία εξέτασης και πολύ περισσότερο δεν θα αποφασίσει για τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Αυτή η απόφαση παραμένει στην δικαιοδοσία του διδάσκοντος, της ακαδημαϊκής μονάδας και του Ιδρύματος.

Η ΕΘΑΑΕ έχει εμπιστοσύνη στην ατομική ωριμότητα των διδασκόντων και στην συλλογική ευθύνη των οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων, από τα οποία αναμένει να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των εξετάσεων με ακαδημαϊκά κριτήρια.

Η ΕΘΑΑΕ έχει ζητήσει ενημέρωση για τυχόν αποφάσεις Συγκλήτων, Κοσμητειών ή Τμημάτων σχετικά με την εξεταστική διαδικασία και θα κάνει καταγραφή των πρακτικών που θα επιλέξει η κάθε ακαδημαϊκή μονάδα μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Καλή δύναμη για τη συνέχεια.

 

Για να συμμετάσχετε στο ηλεκτρονικό forum της ΕΘΑΑΕ, πατήστε εδώ.