Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 έως και την άρση των σχετικών μέτρων, η επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Αρχής θα γίνεται ηλεκτρονικά στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  • Για γενικά θέματα/αιτήματα:
  • Για θέματα διαχείρισης πιστοποιήσεων:
  • Για θέματα διαχείρισης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΕΣΠ):
  • Για οικονομικά θέματα:
  • Για επικοινωνία με τη Γενική Διευθύντρια:
  • Για επικοινωνία με τον Πρόεδρο: