Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Λόγω των ειδικών μέτρων και συνθηκών λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της ευρύτερης έκτακτης κατάστασης στη χώρα, η ΑΔΙΠ παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ (στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 13158/20-11-2019 πρόσκλησης) έως και τη Δευτέρα 11-05-2020 και ώρα 23.59.