Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Η ΑΔΙΠ αποτελεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education- ENQA) από τον Ιούνιο του 2015, καθώς και του Διεθνούς Δικτύου των Αρχών Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE), εδραιώνοντας τη θέση της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η ΑΔΙΠ υπήρξε συνεργαζόμενο μέλος της ENQA από το 2007. Μετά την ολοκλήρωση της Έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, η ΑΔΙΠ υπέβαλε αίτημα στην ENQA, για την ένταξή της ως πλήρες μέλος (άρθρο 74 παρ.1 Ν. 4009/2011). Ακολούθησε η εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής από Επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ENQA, τον Ιανουάριο του 2015. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, η Επιτροπή της ENQA συναντήθηκε με μέλη της πολιτικής ηγεσίας, των Πρυτανικών Αρχών και Προέδρων των ΑΕΙ, των ΜΟΔΙΠ, με εξωτερικούς αξιολογητές των Ακαδημαϊκών Μονάδων, καθώς και με εκπροσώπους φοιτητών και επαγγελματικών φορέων.

Η ENQA αποτελεί το πανευρωπαϊκό συντονιστικό όργανο για την αξιολόγηση, με βασική αποστολή της τον καθορισμό των κριτηρίων, οδηγιών και προτύπων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (European Standards and Guidelines (ESG 2015)) στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Μέλη της είναι Εθνικοί Οργανισμοί Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που δραστηριοποιούνται στον ΕΧΑΕ, όπως η ΑΔΙΠ. Η ENQA συνεργάζεται επίσης με Ευρωπαϊκούς Φορείς του τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (EUA, EURASHE, EQAR, ESU κλπ), καθώς και με διεθνή δίκτυα Διασφάλισης Ποιότητας (INQAAHE, APQN).

Ως πλήρες μέλος των δικτύων αυτών, η ΑΔΙΠ έχει ενεργό ρόλο στα όργανα και τις αποφάσεις τους και καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται, συμμετέχοντας σε ένα γόνιμο και συνεχή διάλογο σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις που διαδραματίζονται στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ, καθώς και η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ENQA είναι διαθέσιμες από τους παρακάτω συνδέσμους:

pdfHQA Self-Evaluation Report

pdfΈκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ