Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης συνεργασίας στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Υποστήριξη της ΑΔΙΠ – Νέα Φάση»

pdfΚείμενο πρόσκλησης

docx Φόρμα αίτησης

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ

pdfΥπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΠΠΣ

pdfΚείμενο πρόσκλησης

pdfΥπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ

pdfΥπόδειγμα πρότασης πιστοποίησης ΠΠΣ