Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα

Επικοινωνία +30 210 9220944

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού-Συνοπτικoύ Διαγωνισμού για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΑΔΙΠ

pdfΝομικές Υπηρεσίες Τεύχος Διακήρυξης ΑΔΑ-ΨΗΖΥΙ5Ζ-Μ5Χ